Eesti põlevkivi

Põlevkivi on kerogeeni sisaldav settekivim, milles on nii palju orgaanilist ainet, et ta põleb.

Põlevkivi leidub mitmetes vormides laialt üle maailma. Põlevkivi koosneb mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest ja mitmesugustest mineraalidest. Orgaaniline aines koosneb enamasti vetikate või bakterite jäänustest moodustunud kerogeenist.

Eestis tuntud põlevkivi, Ida-Virumaa Kukruse mõisa järgi nime saanud kukersiit levib Eesti ja Venemaa loodeosa Ordoviitsiumi ladestus. Kukersiidi orgaaniline osa on moodustunud (arvatavasti) tsüanobakteri  jäänustest. Kukersiit on üks maailma kõige rikkamatest põlevkivilademetest olles nii suhteliselt kõrge kvaliteediga kui ka suhteliselt lihtsalt kaevandatav.
 
Kukersiiti on Eestis kaevandatud alates  1916. aastast. Eesti maapõues leidub kukersiiti üle 7 miljardi tonni. Suurim aastane kaevandamismaht oli 30 miljonit tonni 1980. aastal. Alates 2008 aastast on kaevandusmaht piiratud 20 miljoni tonniga aastas ja jaotub 4 ettevõtte vahel. Kuni 15 mln tonni võib kaevandada Eesti Energia Kaevandused, kuni 2,77 mln t AS Viru Keemia Grupp, kuni 1,9 mln t Kiviõli Keemiatööstus ja kuni 0,4 mln t Kunda Nordic Cement. Seega ligikaudu 80% Eesti põlevkivist kulub elektri tootmiseks, ülejäänu valdavalt õli ja kaugkütte soojuse tootmiseks Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Kiviõli linnas.
 
Kukersiidi kürreväärtus on ca 15-16 KJ/kg võrreldes söe kütteväärtusega 30-35KJ/kg. 
 
 
Põhjalikum Eesti põlevkivi tutvustus TTÜ Geoloogia Instituudi ja TÜ geoloogiaosakonna poolt.  http://www.gi.ee/geoturism/Polevkivi_CMYK_062011_100dpiS.pdf