Test Test Test

www.maeselts.ee

Turvas

Turbaalad katavad 22 % Eesti Vabariigi pindalast. Eesti arvestatav turbavaru on ~2,4 miljardit tonni, sellest kogusest on praeguseks ette nähtud tööstuslikuks tootmiseks 775 miljonit tonni turvast.

 
Eestis on pikaajalised turba tootmise ja kasutamise traditsioonid. Mehhaniseeritud kütteturba tootmise kohta on Eestis esimesed teated aastast 1861. Esimene turbaküttel elektrijaam alustas tööd 1918. aastal. Esimene turbabriketitehas ehitati Eestis 1939. aastal. 30ndate aastate lõpus oli Eestis loodud kaasaegne turbatööstus, kütteturba osakaal tööstuse küttebilansis oli ligi 12 % (kütteaine hinna alusel).
 
Eesti Turbaliit ühendab enam kui kolmekümmend Eestis turvast tootvat, töötlevat ja turustavat ettevõtet. Eesti Turbaliitu kuulub samuti turbatootmise ja -töötlemise masinaid valmistavaid ettevõtteid ning turba uurimise ja analüüsiga tegelevaid organisatsioone.
 
Eesti Turbaliitu kuuluvate ettevõtete iga-aastane keskmine turbatoodang kokku on ~4,5 - 5,0 miljonit m3 erinevaid turbaid.
 
http://www.turbaliit.ee/?go=yldinfo