Test Test Test

www.maeselts.ee

Tallinna Tehnikaülikool

 

Bakalaureuseõpe

Õppekava "Maapõueressursid" on geoloogiat ja mäendust ühendav uus bakalaureuseõppe kava Tallinna Tehnikaülikoolis.

Miks õppida geoloogiat ja mäendust?

Sa oled mõelnud, milliseid elemente sisaldab sinu mobiiltelefon ja kust tuleb energia, mida igapäevaselt tarbid? Sa tahaksid projekteerida maailma pikima tunneli või sügavaima kaevanduse? Sulle meeldiks töö, mis seob looduse ja tehnoloogia? Kui jah, siis tule uuri, kuidas saada maapõue inseneriks!

Eriala sisu

Maapõueressursid on mitmekülgne inseneriõpet ja loodusteadusi ühendav eriala, mille läbinuna on sul põhjalikud teadmised maavarade, põhjavee jt ressursside ning nende kasutamise kohta, arusaam ressursimajandusest ja keskkonnamõjudest ning oskused nutikate insener-tehnoloogiliste lahenduste loomiseks. Geotehnoloogia ja maapõueressurside eriala on kokku pandud endistest geoloogia ja mäenduse õppekavadest.

·        Geoloogia õpingute ja välipraktikate käigus omandad teadmised maapõue ehitusest, ning oskused kasutada maavarade otsingul ja uuringul keskkonnaandmeid, tipptasemel meetodeid ja infotehnoloogilisi lahendusi.

·        Mäenduse õpe paneb aluse sinu kui maapõue inseneri teadmistele ja oskustele. Sa tead mäetöid ja oskad oskuslikult valida tõhusaimad lahendused ning tootlikumad masinad erinevateks töödeks nii kaevandustes (maa all) kui karjäärides (maa peal). Meie tihe koostöö mäenduse ja rakendusgeoloogia ettevõtetega ning tööpraktika paneb aluse sinu erialase karjääri alustamiseks nii Eestis, kui teiselpool piiri.

Tulevik

Kolmeaastase õppe järel on sinust saanud tehnikateaduste bakalaureus. Maapõueressursside eriala lõpetajana oled oodatud tööle Eesti mäetööstuse ettevõtetes ning uuringu- ja projekteerimisbüroodes. Mitmed meie vilistlased on leidnud erialast rakendust Skandinaavias. Samuti võib sinust saada riigiametis või omavalitsuses töötav maapõue- või keskkonnavaldkonna spetsialist. Pärast praktilise töökogemuse omandamist on sul võimalik taotleda mäeinseneri kutset.

Kui soovid oma teadmisi edasi arendada või sead sihiks akadeemilise karjääri, ootab sind magistriõpe TTÜs.

 

Magistriõpe

Magistriõppekava: Maapõueressursid

Siin õpivad tuleviku geoloogid ja mäenduse spetsialistid loodus- ja tehnikateadustele tuginedes juhtima ja arendama maapõueressursside kasutuselevõttu ja jätkusuutlikku tarbimist. Samuti avastama ja uurima uusi maapõueressursse, vähendama maapõuekasutuse keskkonnamõjusid ning leidma uusi ja planeerima asjakohaseid loovaid insenerilahendusi. Arvesta ka praktikatega ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kaevanduses nii Eestis kui lähiriikides.

Kõik seitse miljardit inimest sel planeedil on rohkemal või vähemal määral tarbijad ja suur osa vajalikest ressurssidest tuleb maakera seest. Kergesti kaevandatavate maavarade leiukohad on ammendumas ja maapõuespetsialistide järele on vajadus nii meil kui mujal.

Siin õpivad tuleviku geoloogid ja mäenduse spetsialistid loodus- ja tehnikateadustele tuginedes juhtima ja arendama maapõueressursside kasutuselevõttu ja jätkusuutlikku tarbimist. Samuti avastama ja uurima uusi maapõueressursse, vähendama maapõuekasutuse keskkonnamõjusid ning leidma uusi ja planeerima asjakohaseid loovaid insenerilahendusi. Arvesta ka praktikatega ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kaevanduses nii Eestis kui lähiriikides.

Olulised erialaained: Eesti ja lähiriikide maavarad ning nende kasutussuunad; rakenduslik hüdrogeoloogia; kvaternaari- ja keskkonnageoloogia; maapõueressursside mudeldamine ja varuarvutused; geofüüsika ja kaugseire; maavarade väärindamine; allmaakaevandamine, allmaarajatised ja projekt; automaatika, robotid ja suurandmed mäenduses; kaevandamise tugiteenused ja -tehnoloogiad; markšeideriõpe.

Meil õpetavad tippspetsialistid TTÜ geoloogia instituudist: geoloogid Alvar Soesoo, Olle Hints ja Siim Veski ning mäeinsenerid Erik Väli, Tõnu Tomberg ja Helena Gailan. 2018. aasta sügisest liitus rahvusvahelise kogemusega mäenduse professor ning külalisõppejõududena kaasatakse praktikuid väljastpoolt tehnikaülikooli.