Test Test Test

www.maeselts.ee

Kutseomistamine

Kontakt:     Helis Pormeister (51 41 497)

E-mail:       kutseomistamine[at]maeselts.ee


OLULISED DOKUMENDID:

Kutse andmise kord lisadega

Kutse menetlemise kord 

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Kutseomistamise tasu 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

KUTSE TAOTLEMISE DOKUMENDID:

Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korra punktis 2. 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1. Kutseomistamise taotlus (Kutse taotlemise avalduse vorm)

2. Curriculum Vitae (CV näidis)

3. Portfoolio (portfoolio vorm)

4. Haridust tõendavad dokumendid ja hinneteleht/akadeemiline õiend

5. Täiendusõppe läbimist tõendavad tõendusmaterjalid

6. Maksekorraldus või garantiikiri

Hindamiskomisjonil on õigus kutsuda taotleja vestlusele. Vestluse toimumisest teavitab kutsekomisjoni toimetaja taotlejat vähemalt 5 päeva ette.


TAOTLEMISTÄHTAJAD 2022: 

I taotlusvoor − 24.01 - 06.02.2022, otsused 10.03.2022

II taotlusvoor − 25.04 - 08.05.2022, otsused 09.06.2022

III taotlusvoor − 03.10 - 16.10.2022, otsused 17.11.2022


KUTSEOMISTAMISE TASU:

Kutse

Esmataotlemise tasu

Taastõendamise tasu

Volitatud mäeinsener, tase 8

348 EUR

199 EUR

Diplomeeritud mäeinsener, tase 7

263 EUR

181 EUR

Mäeinsener, tase 6

153 EUR

121 EUR

Mäetehnik, tase 5

119 EUR

76 EUR

 

REKVISIIDID: 
MTÜ Eesti Mäeselts 
Swedbank EE062200221056578394 
Selgitus: Kutsetase, taotleja nimi 
Viitenumber 124452  


VÄLJASTATUD KUTSETUNNISTUSED: 

Infot isikute kohta, kellele on antud kutsetunnistused, saate otsida Kutsekoja kodulehelt. Samuti leiab sealt kutsetunnistuste lisade registri.