Test Test Test

www.maeselts.ee

Kutse omistamise tutvustus

Kutsesüsteemi tutvustus kutskoja kodulehel.

Kutse andmise süsteem ja mõistestik kehtib kogu maailmas. Ülikooli diplom ei anna mäeinseneri kvalifikatsiooni. Kutseseadus reglementeerib kõigi kutsete andmist, ka töölistele, meistritele. Kaevandamisseadus sätestab mäetöö vastutava spetsialisti mõiste. Kutsekoda korraldab kutsete andmist. 

Kutsetunnistuse väljastab Kutsekoda. Eesti Mäeselts on Kutsekoja valitud kutset omistav organ.

Kutse saamise eeldused (tõendid + lisad):

1.Haridus (diplom, õppekava)

2.Töökogemus (praktika, projektid)

3.Täiendusõpe (koolitus, kursused)

  

Enno Reinsalu: Tutvustus kutse andmisest